אקרוקסיד- ACROXIDE

ACROXIDE הינה חברת בת משותפת של אקרו תשתיות סביבה ושל חברת אוקסיד טכנולוגיות, הנציגה הבלעדית בישראל של מספר רב של חברות בינלאומיות מובילות. ACROXIDE מתמחה בהקמה וניהול של מיזמים בינלאומיים גדולים לביצוע פרויקטי BOT/ TK  בתחומי התשתיות, בהיקפים גדולים. בנוסף לכך, עוסקת החברה במכירה של ציוד תעשייתי כבד וייחודי, כדוגמת ציוד לטיפול בגזים, טיפול במי שופכין, ומשרפות.

www.oxide.co.il


אקרוקסיד

Powered by comrax