אקרו תשתיות סביבה שואפת להמשיך ולהיות מובילה עסקית וטכנולוגית, בארץ ובחו"ל, המספקת ללקוחותיה מענה כולל בתחום איכות הסביבה.
החברה שואפת להיות מובילה בתכנון, בנייה והפעלה של פרויקטי תשתית בישראל ומחוצה לה באמצעות יזום, ניצול הזדמנויות, וסינרגיה של המוצרים והניסיון הרב של חברות הקבוצה השונות.

חזוןחזוןחזוןחזוןחזוןחזוןחזוןחזוןחזוןחזון

Powered by comrax