1טיפול ממבראנלי בשפכים – Membrane Biological Reactor

2. התייעלות אנרגטית – תאורה

3. התייעלות אנרגטית – מיזוג אוויר

4. התייעלות אנרגטית – בקרת מנועים

5. מיחזור גזי פליטה

6. ייצור ביו-גז ופסולת ביתית

7. השבה של מי תהליך תעשייתים

8. איוד שפכים

9. ייבוש בוצה

Powered by comrax