חברת אקרו תשתיות סביבה פועלת במגוון רחב של תחומים:

 • טיפול בשפכים תעשייתיים
 • טיפול בשפכים מוניציפאליים
 • טיפול בבוצה
 • שדרוג מכוני טיפול בשפכים
 • התייעלות אנרגטית (תאורה, מיזוג אוויר, בקרת מנועים, פרויקטים רב תחומיים)
 • הפקת אנרגיה פוטו-וולטאית
 • פרויקטים משולבים של התייעלות אנרגטית והפקת אנרגיה עצמית
 • טיפול בפסולת ביתית
 • הפקת אנרגיה מפסולת (Waste To Energy)
 • שיקום אתרי פסולת, ואתרים מזוהמים
 • מיחזור
 • פיתוח טכנולוגיות, ניהול טכנולוגי ושיווק 
תחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילות

Powered by comrax