חברת אקרו תשתיות סביבה הינה מן המובילות בישראל בתחומי תשתיות סביבה וחלוצה בתחומים רבים, הן טכנולוגיים, כדוגמת טיפול בפסולות, טכנולוגיית MBR ומוצרי התייעלות אנרגטית, והן עסקיים, כדוגמת אפשרויות מימון והצעת תכנית התייעלות רב תחומית ללקוחותיה. בזכות יכולות אלו, ביצעו חברות הקבוצה  רבים מן הפרויקטים הגדולים בישראל  בתחום זה ובאף ביצעו פעילות בינלאומית עשירה.     
חברת אקרו תשתיות סביבה וחברות הבנות שלה הינן בעלות ניסיון עשיר בביצוע כל שלבי הפרויקט, במגוון תחומי הפעילות של הקבוצה. החברה פועלת הן באופן יזמי ליצירת פרויקטים חדשים והן במתן מענה לפניות של לקוחות. החברה מעניקה לכל פרויקט, ישירות או באמצעות חברות הבנות, מענה מלא לכל ההיבטים, החל בשלב התכנון, דרך מימון הפרויקט, הפעלה של המתקן לשביעות רצון הלקוח ומסירה סופית.     
לחברה יכולות ייחודיות בתחומי פעילותה , הן באמצעות פתרונות טכנולוגיים והן באמצעות מודלים ופתרונות עסקיים, המאפשרים התאמת הצעה ייחודית המותאמת בדיוק לצרכי הלקוח.
מגוון תחומי העיסוק של החברה, תחת הנושא הרחב של איכות הסביבה מאפשר לשלב בכל פתרון מאפיינים של טיפול בשפכים , חסכון באנרגיה, מחזור, והפקת אנרגיה מפסולת להגדלת הן הרווח העסקי והן הרווח האקולוגי בכל פרויקט.
הפרויקטים השונים של חטיבת תשתיות הסביבה של אקרו מבוצעים על ידי חברות הבת השונות של הקבוצה ונותנים מענה למספר תעשיות שונות, ביניהם:

    טיפול בשפכים - ישראל

    טיפול בשפכים - חו"ל

    התייעלות אנרגטית

    טיפול בפסולת ביתית

    טיפול בחומרים מסוכנים

    ציוד תעשייתי וטכנולוגיות

פרויקטיםפרויקטיםפרויקטיםפרויקטיםפרויקטים

Powered by comrax