EIMCO water technologies

חברת אימקו טכנולוגיות מים (EIMCO water technologies) מקבוצת GLVהקנדית הינה אחת החברות הגדולות בעולם התחום הטיפול המים, החל משלב תכנון ומציאת הפתרון, יצור המרכיבים וביצוע הפרויקט.
שותפות זו מאפשרת לאקרו תשתיות להציע ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות איכותיים לטיפול במים ובשפכים.

www.eimcowatertechnologies.com


Powered by comrax