מט"ש נמל הדלק בחיפה

מט"ש קומפקטי ויעיל זה מטפל במים השופכין של האוניות ומי הגשמים בנמל הדלק בחיפה. על אף גודלו המצומצם, המט"ש מטפל בספיקה ממוצעת של 312 מק"י ובאיכות המאפשרת הזרמת המים המטופלים לים, בהתאם לתקנות החמורות של המשרד להגנת הסביבה.

Powered by comrax