משרפה ברמת חובב

משרפה ברמת חובב

המתקן שוכן ברמת חובב בדרום הארץ והינו המתקן המרכזי בישראל לטיפול בפסולות אורגניות ומסוכנות. המתקן בעל יכולת טיפול של 20,000 טון לשנה, וכולל יכולות הפקת אנרגיה מהפסולת המטופלת.
מאז הקמתו הפך המתקן למתקן הלאומי לטיפול בחומרים מסוכנים.
מתקן עצום זה, השוכן ברמת חובב בדרום הארץ הינו המתקן המרכזי בישראל לטיפול בפסולות אורגניות ומסוכנות. המתקן בעל יכולת טיפול של 20,000 טון לשנה, וכולל יכולות הפקת אנרגיה מהפסולת המטופלת.
מאז הקמתו הפך המתקן למתקן הלאומי לטיפול בחומרים מסוכנים.
המתקן הוקם על ידי חברת וירומטל השקעות , מחברות הקבוצה.

Powered by comrax